UA-185332517-1

ค่าน้ำหนัก/องค์ประกอบ มศว.(รอบ 2-3)

ค่าน้ำหนัก/องค์ประกอบ มศว.(รอบ 2-3)


รายละเอียดการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 : มศว. TCAS’ 62 (รอบที่ 2-3)

 

 

 

 

องค์ประกอบรอบที่ 2-3 ครบทุกคณะ   


 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ข้อมูลจากงานรับเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒPowered by MakeWebEasy.com