UA-185332517-1

DIRECT ADMISSION MD SURANAREE

DIRECT ADMISSION MD SURANAREE


สวัสดีจ้าน้องๆ ^^ วันนี้มีข่าวประกาศจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเปิดรับสมัคร 3 โครงการ ดังนี้ค่ะ
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD)
- โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)
- โครงการพลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน


กำหนดการรับสมัคร  1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร


        
     
          

โครงการ/จำนวนรับ


   
กำหนดการ


 

Powered by MakeWebEasy.com