MD KKU Direct Admission

MD KKU Direct Admission 
           
           ประกาศมาแล้วนะคะสำหรับตารางสอบและลำดับการสอบ รับตรงของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดสอบขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 นี้เองค่ะ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

 
           ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะแพทยศาสตร์ จะตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนนคำตอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบมีดังนี้
           1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นหัวหน้าสนามสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และกรรมการคุมสอบอนุญาต

              2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบหรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีการขีดเขียนข้อความใดๆไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

               3. ห้ามนำกระดาษใดๆ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การติดต่อสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ จะอนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้เท่านั้น  เข้าห้องสอบได้ คือ ปากกา ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ และ ยางลบ ส่วนกล่องดินสอ รวมทั้งกระเป๋าใส่เงินขนาดเล็ก ต้องเปิดให้  กรรมการคุมสอบ ตรวจก่อนจึงจะ อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ กล่อง กระเป๋าดังกล่าวสามารถใช้ติดต่อสื่อสาร หรือ ช่วยคิดคำนวณได้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริต      หากผู้เข้าสอบที่นำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมาด้วย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ นำเข้าห้องสอบ  ต้องวางไว้นอกห้องสอบ   หากเกิดสูญหาย คณะแพทยศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบ

               4. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คุมสอบหรือกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนการสอบทุกฉบับ นอกจากนี้จะเสนอชื่อให้ตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตลอดไป รวมทั้งอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

              5. ห้ามนำข้อสอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
             6. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดหรือ ปล่อยชายเสื้อ และ ห้ามสวมรองเท้าแตะ     สำหรับผู้หญิงห้ามสวมกางเกง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

       7. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบแต่ละรายวิชาของการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้เข้านั่งให้ตรงที่นั่งซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบติดอยู่ ห้ามเปิด หรือทำข้อสอบ  ก่อนอนุญาตโดยเด็ดขาด ให้ผู้เข้าสอบทุกคน   อ่านกติกาที่ปกข้อสอบอย่างรอบคอบหมายเหตุ

          สำคัญ !! -ห้ามขีดเขียนใดๆ ลงในด้านหน้า-หลัง ของบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้