Mahidol Direct Admission

Mahidol Direct Admission           สวัสดีค่ะน้องๆ...วันนี้มีข่าวประกาศเกี่ยวกับ การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2559  ซึ่งผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งต้องสมัครและสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมระบบรับตรงผ่าน Clearing-house กับสมาคม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 

 
 โครงการที่เปิดรับ 

1. โครงการวิทยาเขต 
รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4 - 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐม
    ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร
     และ เพชรบูรณ์
3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 
 

2. โครงการพื้นที่ 
 รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด
 

3. โครงการพิเศษ 
รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด 
 

4. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 
รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ 
 

5. โครงการรับนักศึกษาพิการ
รับนักเรียนตามประเภทความพิการที่หลักสูตรกำหนด และกาลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ
 

 

    คณะที่เปิดรับ 
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ


    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
 •     คะแนนสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
              1. ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต้องสอบ  PAT 3
               2. ผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ)
                  ต้องสอบ PAT 2 (รหัส 72) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นํามาใช้ในการคัดเลือก
 •    คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ โดย สทศ จัดสอบ

   ช่องทางการสมัคร 
         รับสมัครทางออนไลน์ทาง http://www.mahidol.ac.th/directadmission  เข้า Menu มหิดลรับตรง
              1. ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที่ต้องสมัครสอบกับ สทศ.
              2. สมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร
                  100 บาท ไปชําระที่ธนาคารไทย พาณิชย์/กรุงเทพ/กรุงไทย/ทหารไทยตามเวลาทําการของ
                  ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
              3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชําระเงินได้หลังการชําระเงิน 3 วันทําการ หากพบสถานะ
                  การสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อ กองบริหารการศึกษาทันที 
 

     # นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังรับบุคคลเข้าศึกษาจากระบบอื่นๆ ดังนี้
      1. ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
      2. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  http://www9.si.mahidol.ac.th
       3. ระบบกลาง (Admissions) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) http://www.cuas.or.th
      4. ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย  http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/home.html

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้