TU Direct Admission

TU Direct Admission

 
              สวัสดีค้าน้องๆทุกคน วันนี้พี่เฟิร์นอยากแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่น่ารับตรงอีกหนึ่งโครงการนะคะ นั้นก็คือ ประกาศรับตรงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยจ้า
 
 
สถานที่เรียน
คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
** ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) ,  บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) หลักสูตรควบ ตรี -โท 5 ปี และ ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) , บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรควบตรี -โท 5 ปี เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จ้า
 

จำนวนที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะวิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT และ/หรือ
   คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกาหนด
2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
    การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุ


เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
    ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
      - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
      - โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง)
      - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
      - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
      - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)
      - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)
      - โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
      - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
      - โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันต
        สุขภาวะของประชาชน ปี 2558-2567

ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทาผ่านระบบ
รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

* ผู้สมัครในโครงการนี้ มีสิทธิสมัคร ได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 
การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2558
- เปิดระบบรับสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.
 
 
      ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
        - วันที่ 2 พฤศจิกายน –1 ธันวาคม 2558
        - รับชำระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส


       ทั้งนี้นะคะ น้องๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในละแบบการได้ที่ >>> คลิกที่นี่
       หรือเข้าสู่เว็บระบบรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >>> คลิกที่นี่
 


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้