9 SAMAN ADMISSION

9 SAMAN ADMISSION 
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น(โควตา มข. รอบ ที่ 2 รับทั่วประเทศ)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          รับนักเรียน ม.6 หรือ เด็กซิ่ว ทั่วประเทศ

-          ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. (ตามสาขากำหนด) และ/หรือ

-          ใช้คะแนนสอบ PAT ครั้งที่ 1/2559 (บางสาขาวิชา)

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 13 – 19 ก.พ. 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับตรง ทั่วประเทศ)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          รับนักเรียนชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ ปวช.3

-          ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ผู้ที่กำลังศึกษาใช้ GPAX รวม 5 ภาคเรียนส่วนผู้ที่สำเร็จศึกษาแล้วใช้ GPAX รวม 6 ภาคเรียน

-          ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ.  (ตามสาขากำหนด)

>> ช่วงเวลาการรับสมัครติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญของ สทศ. ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีฟิสิกส์ และชีววิทยา

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 9 - 16 ก.พ. 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

4. มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลรับตรง)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6

-          ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.

-          ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 2 – 30 พ.ย.58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปี 59)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในชั้นม.6 สายสามัญ ใช้ GPAX 5 เทอม หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 สายสามัญ ใช้ GPAX 6 เทอม

-          มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.ปี 59

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 4 – 11 มีนาคม 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับตรง)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 สายสามัญทุกแผนการเรียน ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          มีผลคะแนนการทดสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ปี 59

>> ช่วงเวลาการรับสมัครติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับตรง ทั่วประเทศ ปี 59)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในชั้น ม.6 สายสามัญ

-          มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ปี 2559

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 2 – 30 พ.ย.58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในชั้น ม.6 สายสามัญ

-          ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. และ/หรือ ผลคะแนนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 11 ม.ค. – 12 ก.พ. 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่
 

 

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรงคณะเภสัชศาสตร์)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นม.6 สายสามัญ ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          ผู้สมัครต้องมีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. 5 วิชา คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิทยา

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 1 พ.ย. – 15 ธ.ค.58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่ 
 

 

10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับรงทั่วประเทศ 59)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในขั้นม.6 ทุกแผนการเรียน หรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช.ปีที่ 3 ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.ปี 59 ในรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 1 ต.ต. – 13 พ.ย. 58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 - See more at: http://www.theactkk.net/home/homenew1/DetailsNews.asp?TID=6290#sthash.q6MxUwOQ.dpuf
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้