QUATA Mor. KKU(Med)

QUATA Mor. KKU(Med)สวัสดีค่ะ น้องๆชาวเอลิสท์ทุกคน ^^ กำลังขะมักเขม้นอ่านหนังสือเตรียมตัวกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ยังไงก็อย่าลืมมาอัพเดตข่าวสารกับ ALIST ACADEMY กันด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้แน่นอนว่าทางพี่ๆก็มีข่าวคราว เรื่องราวดีๆมาให้น้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้าคณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ให้ได้รับทราบกัน กับข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใน ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการต่างๆ หลากหลายโครงการ ซึ่ง....ถ้ายังไงเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ;)
       
       ซึ่งล่าสุดมีข่าวจากฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยปรับเปลี่ยนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX) ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดารประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บ http://home.kku.ac.th/admismd/news1_mdx60.htm ดังภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ปีการศึกษา 2560

 
         ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)  โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้
         
         1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50   
         
         2. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึง
วันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
                  1) TOEFL (Internet Based)             ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
                  2) IELTS (Academic Module)        ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
                  3) TU-GET                                      ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
                  4) CU-TEP                                       ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน หรือ
                  5) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
         (สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษให้แต่ละภูมิภาค ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://home.kku.ac.th/admismd/ และ www.li.kku.ac.th )

         3. สอบข้อเขียนโดยต้องมีคะแนนสอบตามที่ คณะแพทยศาสตร์ กำหนด ดังนี้ 
                  3.1 วิชาความถนัดทางการแพทย์ และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
                  3.2 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา
         
                  สำหรับหลักเกณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะประกาศให้ทราบภายหลังทาง Website http://home.kku.ac.th/admismd/  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ คณะแพทยศาสตร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม และเห็นสมควร

         จากข่าวด้านบน น้องๆจะเห็นได้ว่า คะแนนเกณฑ์การรับเข้านั้นมีหลายส่วนกันเลยทีเดียว "มันไม่ง่ายแล้วล่ะสิคะ" ยังไงก็ยังคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างรอบด้านกันเลยทีเดียว ทั้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX), ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ, สอบข้อเขียนจากทางคณะแพทย์ ม.ขอนแก่นเอง ซึ่งยังไงน้องก็อย่าลืม! และติดตามข่าวจากทางพี่ๆเอลิสท์กันเรื่อยๆนะคะ 

         ซึ่งดังนี้เอง น้องๆชาวเอลิสท์ก็สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดของโครงการการรับเข้าแพทย์ มข.  ที่น้องน้องๆสนใจได้ที่นี่ ALIST ACADEMY ได้รวบรวมข้อมูล พร้อมข่าวสารต่างๆไว้ที่นี่หมดแล้ว พร้อมแล้วน้องๆสามารถ คลิ๊ก! เข้าชมรายละเอียดตามโครงการที่สนใจได้เลยนะคะ
 
 >>> ช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษา <<<
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งรวมจำนวนรับทั้งสิ้น 288 คน โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้คะ

>>> รับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ <<<
       1.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ NEW! - รับนักเรียนจากทั่วประเทศ (รายละเอียด) คลิ๊ก!
       2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ. - รับนักเรียนจาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียด) คลิ๊ก!
       3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) -รับตามภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียด) คลิ๊ก!

       4. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) -รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียด) คลิ๊ก!
       5. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ -รับนักเรียนจากทั่วประเทศ (รายละเอียด) คลิ๊ก!
       
 >>> 
รับตรง โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า มข.) <<<
       1. รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 
รับจาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียด) คลิ๊ก!

>>> รับตรง โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท.) <<<
       1. รับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย - รับจากทั่วประเทศ (รายละเอียด) คลิ๊ก!

        ซึ่งจากรายละเอียดข่าวด้านบนก็เรียกความ ฮือฮา! จากน้องๆ ม.6 และผู้ปกครองกันเป็นจำนวนมากได้เลยนะคะ เพราะจากข่าวล่าสุดที่ออกมาก็เรียกได้ว่า มันไม่ง่ายเลยอย่างที่คิดนะคะ เพราะมีการแบ่งเกณฑ์คะแนน ออกเป็นหลายๆส่วนกันเลยที่เดียวคะ ดังนั้น น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ซึ่งทางพี่เอลิสท์ก็ขอเอาใจช่วยน้องๆทุกคนเลยนะคะ และก่อนจากกันไป ก็ขอแนะนำโครงการดีๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องถึงฝันได้เร็วขึ้นนั้นก็คือ ALIST EDUCATION EXPO 2016 เตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตโควตา
 

       โครงการดีๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องถึงฝันได้เร็วขึ้นนั้นก็คือ ALIST EDUCATION EXPO 2016 เตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตโควตา ที่เราจะติวเจาะลึกในการทำข้อสอบโควต้ากันแบบเข้มข้นกันถึง 2 จุดเลยทีเดียว ทั้งภาคอิสาน และภาคใต้ พิเศษสุด! ชมฟรี! Mini Concert POTATO ถ้าสนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://register-alist.com/index.php ขอแอบกระซิบบอกได้เลยว่า ตอนนี้! เหลือเพียง 200 ที่นั่ง VIP สุดท้าย! เท่านั้นจ้า ....ไว้เจอกันที่งาน ALIST EDUCATION EXPO 2016 นะคะ วันนี้พี่เอลิสท์ขอตัวลาไปแล้ว บ๊าย บาย ค๊า :)
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้