quota spu 60

quota spu 60        สวัสดีคะน้องๆ พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ ALIST News Update! กับพี่ปั้นจั่นคนเดิมนะคะ วันนี้พี่ก็มีข่าวสารมาอัพเดตน้องๆเหมือนเดิมกับข่าวของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 มาฝากน้องๆให้รับทราบกัน ไปดูรายละเอียดดีกว่าค่าาาา...
 
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำปีการศึกษา 2560
วันรับสมัคร
  • 28 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2559
คุณุสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
      1.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
      1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
      1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
      1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 

ขั้นตอนการสมัคร
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ >>Click<<
  • ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
    (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก
       6.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน ้าหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
       6.2 ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.5 (รวม 4 ภาคเรียน) คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 75
       6.3 ผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 25
       ***หมายเหตุ  ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูกคำนวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลยั ก่อนนำไปใช้จัดลำดับที่ 

กำหนดการ

ระเบียบการ >>Click<<
เว็บไซต์โครงการ >>Click<<

 
ข้อมูลจาก : งานรับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์
รายงานโดย : พี่ปั้นจั่น ALIST

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้