quota bmir60

quota bmir60         สวัสดีวันจันทร์ ค่าน้องๆๆ ชาวเอลิสท์ทุ๊กคน...วันนี้พี่ๆก็มีข่าวเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รุ่น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ^^ สำหรับน้องๆที่สนใจ รายละเอียดว่าอย่างไรบ้าง ไปดูกั๊นนนน!!!
  • เริ่มเปิดรับสมัครวันที่่  14 ต.ค. – 30 พ.ย. 59
  • จำนวนรับเข้าศึกษา  จำนวน 100 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
  • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2540   7 ข้อ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4-5 )  หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80 
  • มีผลคะแนนความรู้ ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี
          - TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย  500 คะแนนจาก PBT หรือ 60 คะแนน จาก IBT  หรือ 170                       คะแนน จาก CBT
          - IELTS     : มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
          - TU-GET : มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
          - SAT
                  - OLD SAT  : มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค writing and critical reading
                  - NEW SAT : มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based  Reading andWriting
  • คุณสมบัติเฉพาะ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/bmir หัวข้อ admission
ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 800 บาท
ระเบียบการ/ประกาศโครงการ >>Click<<
เว็บไซต์โครงการ >>Click<<
_______________________________________________________________________________________
ข้อมูลจาก : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานโดย : P'MAY ALISTACADEMY

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้