quota mids'60

quota mids       สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่เมย์ก็มีข่าวสารมาอัพเดตให้น้องที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับจำนวน 25 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต น้องคนไหนที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อที่นี่.... น้องๆไปดูรายละเอียดกันเลยค่าา
เปิดรับสมัครถึง 23 ธันวาคม 2559
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
๑.๒ ไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นทันตแพทย์ต่อไปนี้
  •  ความพิการของร่างกายที่ทาให้เสียบุคลิกลักษณะ
  •  ปัญหาทางสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเป็นทันตแพทย์ในอนาคต
  •  ภาวะติดสารเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  •  โรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานใน การเป็นทันตแพทย์ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไตโรคเบาหวาน เป็นต้น
  • โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๓ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับผู้สมัครที่จบจากโรง เรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจาก
ต่างประเทศจะต้องจบเกรด ๑๒ จากระบบอเมริกา ปี ๑๓ จากระบบอังกฤษ เวลส์ และนิวซีแลนด์

วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
 โดยการเข้าสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องเตรียมตัว ดังนี้
  • ก่อนที่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จาเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตน(บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง) หากขาดซึ่งเอกสารยืนยันตัวบุคคล
    • ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพมารยาท ความมั่นใจ ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ทางทันตกรรม กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ความกระตือรือร้น ความซื่อตรงทัศนคติ และความเป็นผู้นำ เป็นต้น
เปิดรับจำนวน 25 คน


สถานที่เรียน
ชั้นปีที่ 1  เรียนที่ มหิดล  วิทยาเขตศาลายา
ชั้นปีทื่ 2 เรียนที่ มหิดล วิทยาเขตพญาไท

กำหนดการต่างๆประกาศโครงการ/ระเบียบการ >>Click<<
_______________________________________________________________________________________________
ข้อมูลจาก :  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายงานโดย : P'MAY ALISTACADEMY

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้