quota'60

quota          สวัสดีค่าาาา น้องๆชาวเอลิสท์ทุกคน  ช่วงนี้ยังมีอีกกหลายโครงการรับตรงเลย ที่รับสมัครโดยใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ วันนี้พี่เมย์มีอีก 3 มหาวิทยาลัยมาฝากน้องๆที่สนใจ มีคณะไหนเปิดรับบ้าง และใช้คะแนนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่าาาาา...

รวมรับตรงที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
 
รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์
 1. คณะครุศาสตร์   ระเบียบการรับสมัคร >>CLICK<<
 2. คณะวิทยาศาสตร์    ระเบียบการรับสมัคร >>CLICK<<
 3. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ระเบียบการรับสมัคร >>CLICK<<
 4. คณะเศรษฐศาสตร์  ระเบียบการรับสมัคร >>CLICK<<
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์    ระเบียบการรับสมัคร >>CLICK<<
 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ระเบียบการรับสมัคร>>CLICK<<
 7. คณะรัฐศาสตร์    ระเบียบการรับสมัคร >>CLICK<<
 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะครุศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

คณะวิทยาศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2 +  คะแนน 9 วิชาสามัญ ( วิชาชีววิทยา)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

คณะรัฐศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
**ไม่รับเด็กซิ่ว ไม่รับเทียบเท่า

คณะอักษรศาสตร์ 
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนนการทดสอบความถนัด GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 
- คะแนนการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 

การสมัคร
- สมัครออนไลน์ www.atc.chula.ac.th
- ค่าสมัครอันดับแรก 100 บาท อันดับต่อไป 50 บาท ค่าประมวลผล 100 บาท ชำระผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอด
- สามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ 
- ผู้สมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์ ในโครงการรับตรง (แบบพิเศษ)
- โครงการรับตรง (แบบปกติ)  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น (จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินล่าสุด)


 
เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 865 ที่นั่ง
1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์        500  ที่นั่ง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    100  ที่นั่ง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  120  ที่นั่ง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร            30    ที่นั่ง
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     50    ที่นั่ง
6. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    40   ที่นั่ง
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา       10   ที่นั่ง
8. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์               15   ที่นั่ง
 • ลิงค์ระเบียบการ   >>CLICK<<
 • ลิงค์รับสมัคร        >>CLICK<<
 • ลิงค์ประกาศผล    >>CLICK<<
ค่าสมัคร

       - ค่าสมัคร จำนวน 400 บาท
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนในแผนการเรียน วิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา นักเรียนในแผนการเรียน ศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้้นไป
 • มีคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในรายวิชาที่สาขาวิชากำหนด
 
ตารางค่าน้ำหนักรายวิชาสามัญ 9 วิชาของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
 
    


เปิดรับ  
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จำนวน 32 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
 • แผนการเรียนวิทย์- คณิต
 • GPAX 5เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPA วิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางการแพทย์) ปี 2560
 • มีผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ. ปี 2560 ได้แก่วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

เกณฑ์การพิจารณา
 • สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
การสมัคร
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/
เว็บโครงการ >>CLICK<<


 
 
_______________________________________________________________________________________________

รายงานโดย : P'MAY ALISTACADEMY
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้