quota-61

quota-61            สวัสดีคะน้องชาวเอลิสท์ที่น่าร๊ากกก.. เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2560 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2560 ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง "การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2561 แบบใหม่"  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่

            ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้

        1) นักเรียกควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
        3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

การรับสมัครมีทั้งสิ้น 5 รอบ คือ
  • รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
  • รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ
  • รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมในเวลาเดียวกัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง
  • รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี
  • รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง 

การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาครั้งนี้ ทปอ. ได้ตระหนักถึงผลดีที่จะเกิดกับนักเรียนและผู้ปกครองตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียด ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การใช้สัดส่วนคะแนน GPAX,ONET,GAT,PAT จะยังคงเป็นไปตามประกาศล่วงหน้า 3 ปี คือในปีการศึกษา 2560-2562 และสำหรับนักศึกษานานาชาติก็ต้องนำเข้าในระบบ Clearing house เช่นกัน
 
เว็บไซต์  >>Click<<

 
________________________________________________________________________________________
ข้อมูลจาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   (ทปอ.)
รายงานโดย : P'MAY ALISTACADEMY

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้