UA-185332517-1

TCAS64 #BU

TCAS64 #BU

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 ม.บูรพา


   เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
   ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
   เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
   ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
   สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
   ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> 

Powered by MakeWebEasy.com