UA-185332517-1

TCAS64 #KU

TCAS64 #KU

กำหนดรับสมัคร รอบ 3 ม.เกษตรศาสตร์


เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
ประกาศผล ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
เลือกยืนยันสิทธิ์ /ประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
ประกาศผล ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
สอบสัมภาษณ์  : 4 – 6 มิถุนายน 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

 

เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1  : คลิก
เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2  : คลิก

Powered by MakeWebEasy.com